Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2014

blonderebellion
Będziesz znów cierpieć, choć zupełnie nie tak miało być.Jak głupi myślałem ,że pomogę będąc blisko.Problem w tym ,że nie potrafię okazywać troski na chłodno, i prawda jest taka ,że wielce  trudno uwierzyć mi w możliwosć tak ślepego zadurzenia się w kimś tak nieodpowiedzialnym jak ja.Zranię, jeszcze raz ten ostatni.Odejdę już na dobre.Przepraszam.Może czasem podglądne.
                   - Miej Odwagę Usunąć Śię W Ćień 
Reposted fromUnmightyMe UnmightyMe viaterriblelove terriblelove
blonderebellion
blonderebellion
3250 91bc 390
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viamarghot marghot

October 29 2014

October 21 2014

blonderebellion
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Opowiem Ci, jak radziłam sobie z każdym dniem i każdym wieczorem. Jak przetrwałam każdą noc i jakim sposobem nie zrobiłam sobie żadnej krzywdy. Opowiem Ci, jak tamowałam łzy płynące z moich oczu i jak rozładowywałam emocje, których było mnóstwo. Zdradzę Ci, jakim sposobem przetrwałam ból odejścia i jak dokonałam tego, że normalnie funkcjonuję. Tak... Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty, które tak mocno mnie wyniszczyły.
— Aleksandra Romasłowska
2759 dd08 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viawerterowska werterowska

October 19 2014

blonderebellion
blonderebellion
   
blonderebellion
2981 8a37 390
Reposted fromWredotka Wredotka viaawanturaobasie awanturaobasie
blonderebellion
6272 8e3e 390
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
blonderebellion
Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromkonwalia konwalia viawerterowska werterowska
blonderebellion
9853 f980 390
Reposted fromkjuik kjuik viapromyczek promyczek

October 16 2014

October 13 2014

blonderebellion
6716 4da6 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vianicdostracenia nicdostracenia
blonderebellion
jak się czujesz
normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka
— M. Siwek
Reposted fromIriss Iriss viastuckedinsoul stuckedinsoul
blonderebellion
0345 067b 390

October 09 2014

blonderebellion
Boli kiedy na niego spoglądasz i boli kiedy tego nie robisz.
— t.
Reposted fromrisky risky viamayrose mayrose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl